Judo

Vše o judu na jednom místě, přehledně

Zjistit více

Judo magazín

Vše pro judu na jednom místě

Co je lepší karate nebo judo?

Mnoho rodičů hledá vhodný sport pro své děti. Někteří se dokonce vzhledem k povaze své ratolesti pro bojový sport. Pak ale stojí před otázkou, zda zvolit judo nebo karate? Který z těchto sportů je lepší? Odpověď není vůbec snadná, a proto jsme se rozhodli tyto dva velmi zajímavé sporty porovnat. Z článku možná nevyplyne jasná odpověď, přesto věříme, že pomůže k pochopení a při výběru.

Judo

Judo se zrodilo v Japonsku a v překladu znamená jemnou cestu. Jde o bojové umění, při kterém se učí lidé sebeobraně. Pro judo je typický boj muže proti muži, při kterém může dojít ke zranění protivníka. Tento bojový sport přináší jednu zásadní výhodu, která spočívá v možnosti výběru, zda útočníka poraníme nebo použijeme chvat, kterým mu neublížíme, ale dostaneme ho tzv. na lopatky, čímž nad ním získáme moc a kontrolu. Judo přináší chvaty, které využívají silový potenciál člověka tak, že mu umožňují porazit i silnějšího soupeře. Vedle toho při tomto sportu získává jedinec obecný respekt ke svým sokům.  

Výhody alias, co se naučíme?

  • Zahrnuje všeobecnou sportovní přípravu
  • Učí člověka správně padat a základní obranné chvaty
  • Je relativně rychle naučitelné a použitelné při obraně
  • Učí vzájemnému respektu a úctě

Karate

Karate je bojovým uměním, které učí zápasu holýma rukama. Jeho historie je vcelku zajímavá a obsáhlá. Ve své podstatě s ním přišel princ Bódhidharma, který byl vycvičen v boji a buddhistické filosofii. Ty následně přenesl do Číny do chrámu Šao-lin, kde je začal vyučovat. Původně si mniši měli uvědomit své tělo a naučit se správně meditovat. Původním záměrem nebylo vycvičení v bojovníky a zabijáky. Bohužel po propuknutí války v Číně bylo karate vhodným způsobem obrany kláštera a mniši své umění začali zdokonalovat. 

Dnes si karate získalo mnoho přívrženců, např. v Japonsku je součástí výcviku policistů a ozbrojených sil. A proč tomu tak je? V čem jsou výhody karate?

  • Ideální pro jedince s velkým množstvím energie
  • Učí pohyblivosti, síle a řeší i protažení celého organismu
  • Dostupnost a mnoho možností, kde se učit
  • Atraktivita a sebeovládání

Co u nás nalezete?